Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyerekek lelki egészségének megalapozása

2008.12.03

Lelki egészségünk megalapozása

 az első hét  évben

 

 Rövidített változat. A teljes anyag a www.gyia.eoldal.hu oldalon található

 

5. A szeretetelvű  nevelés

 

      Az elszigetelődésre épülő -   tekintélyelvű - nevelési gyakorlat ideje lejárt.

 Egyre többen  térnek át szülők, nevelők egyaránt a gyermekközpontú nevelésre

 A szeretetelvű gyakorlat nem elvárásokkal, hanem a gyerekek megnyerésével igyekszik hatni, és a felnőtt - gyermek   kapcsolat minőségére teszi a hangsúlyt.  A szeretetteljes közeledés  a gyerekben pozitív érzelmeket kelt és rövid időn belül kiváltja a bizalmat és együttműködő készséget.  

  

6.  Az alapok lerakása

 

     Minden szülőnek, nevelőnek a legnagyobb vágya, hogy boldog, harmonikusan fejlődő, az életben helytállni tudó gyermekek kerüljenek ki a keze alól.  A szeretetelvű nevelés megvalósításához elengedhetetlen, a gyermeki lélek egyedi és általános sajátosságainak alapos ismerete. Ha hozzá igazítjuk  nevelési gyakorlatunkat, akkor a legkisebb erőfeszítéssel érhetjük el  a kívánt eredményt.

     A legnagyobb tévedése a régi nevelési rendszernek az, hogy teljes erőbedobással az értelmi intelligencia fejlesztésére törekszik. Nem ismeri fel, hogy a sikeres, boldog élet az egyén érzelmi intelligenciájának mértékétől függ.

 

     „A gyermekek lelki érettségének – érzelmi intelligenciájának - legjellemzőbb mutatója az önmagához és a világhoz, (másokhoz ill. tevékenységekhez / való viszonyának színvonala.” 

 

      Ha bizalommal van a világ felé, tisztelettel fordul embertársi felé, ha ébredezik az önbizalma, önértékelése, vagyis a szeretet jegyében él, akkor eredményesen fog helytállni a továbbiakban, mert  készen áll a szilárd alap, amelyen egyéni értékei ideális feltételek között tudnak kibontakozni.

      Csodálatos módon ez a lelki tartás a legkívánatosabb az értelmi intelligencia kibontakozásához is, mert az örömteli harmonikus lelkületű gyermekben spontán módon jelen van a  tudásszomj, a tettvágy.

 

 7.  Az első hét év  jelentősége

 

     Az önbizalom, önértékelés megalapozása szempontjából  sok múlik azon, milyen hatások érik ebben a korai időben.

       A személyiség kibontakozása érzéki benyomások segítségével történik. Ha ezek kellemetlenek, visszahúzódik a gyermek, ha kellemesek,  nyitottan, bizalommal fordul a  világ felé.  

       Ha valaki gyerekkorában olyan információt kap környezetétől, hogy ő alkalmatlan, ügyetlen akkor magáról negatív véleményt alakít ki és ez a kép,  viszonylag stabilan megmarad. Különösem pozitív irányba  nehéz megváltoztatni. Soha nem lesz elégedett önmagával, nem képes magát elfogadni és szeretni. Ennek következtében adottságai leblokkolódnak és negatív lesz lelki kisugárzása, amely bizalmatlanságot, ellenséges hozzáállást vált ki társaiból, mert ahhoz, hogy valaki elfogadja és szeresse őt, először önmagát kell elfogadnia. A társak elutasítása tovább mélyíti a görcsös állapotot és kialakul az „ördögi kör” amelyből nagyon nehéz szabadulni.  Ld:  4-es és 5-ös számú. mellékletet.

 

    

 „Az a felnőtt aki a pozitív életérzés és a humánus magatartás kiépítésére, megszilárdítására teszi a hangsúlyt az első hét évben, olyan támaszt ad, amely döntő fontosságúvá válik a következő években, és amely alapokon a gyermek egészséges lelkű, boldog felnőtté  érik. „( Pohl János: Az életút és törvényei  – dolgozat)

 

   A pozitív behangoláshoz  elengedhetetlen a gyermeki lélek sajátosságainak alapos  megismerése, megértése.

 

 

8.  A gyermeki lélek sajátosságai:

 

Szeretet éhség     

     A másokkal való szeretetkapcsolat alapvető igénye az embernek. A magányosság, elhagyatottság a lélek legszerencsétlenebb állapota.

     Minden gyermek lelkében van   egy „érzelmi  tank” amelyet a ráirányuló szeretet megnyilvánulások töltögetnek.  A meleg   tekintet, a  simogatás, ölelés, a szeretetteljes gondozás, az öröm légköre. Ha ez az „érzelmi  tank” tele  van, úgy kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődik, önmaga legjobb formáját adja. Ha     hiány van benne, akkor ennek mértékétől függően problémássá, nehezen kezelhetővé , súlyos  esetben   testileg, lelkileg beteggé válik.  

      A feltétel nélküli elfogadás, az elvárások nélküli szeretet légkörében tanulja meg a gyermek értékelni, becsülni önmagát, és ebben a légkörben tud zavartalanul kibontakozni a benne rejlő tehetség is. Ahogy az elvetett magból gondos szakértő kezekben kiteljesedik a növény a benne rejlő program szerinti, a legnagyszerűbb formájában.

 

Érzelmek uralkodó szerepe

      A kisgyermeket érzelmei vezérlik. Nem tanítani kell,  hanem  arra kell törekedni, hogy megszerettessük vele azokat a dolgokat, amit szeretnénk vele elsajátíttatni.

 

A hit spontán megélése

       A gyermekek még közvetlen kapcsolatban vannak az érzékfeletti világgal. Az ő számukra  magától értődő valóság az Isteni Lélek jelenléte közöttünk és bennünk.

Nagyon fontos ennek az állapotnak a megóvása, támogatása, amely nem  az egyházi 

 formát   jelenti,  hanem a tisztelni tudásra tanítást, és a hála érzésének átélését.

 

Önállóságra törekvés - utánzás

      A kisgyermek mindent el akar sajátítani, amit a nagyok tudnak, ő, még nem, ezért   döntő jelentőségű  számára a személyes példa, amelyet utánozhat. A későbbi erkölcsös viselkedést is így tanulja meg.

       Ha veleszületett aktivitása, cselekvési vágya  szerető, szakértő közegben és a jó példa nyomán hasznos mederbe terelődik, úgy kreatív erővé válva  építő módon fog megnyilvánulni. Ha ezzel az erővel magára hagyják vagy elnyomják benne, akkor vagy befelé irányul és önpusztításban vezetődik le, vagy a világ ellen fordított agresszióban érvényesíti erejét.

      Önbizalma is erősödik, ha lehetőséget teremtünk számára, hogy nekünk segítsen. Ha átélheti, hogy az ő  tevékenysége is értékes, hasznos.

    

 A szeretetelvű nevelés nem tekinti az elkövetett hibákat vétségnek. Inkább lehetőségnek, amely alkalmat nyújt arra, hogy megtanuljon a gyermek valamit, amit még nem tud.

  

9.  A lelki zavarok  okai

 

       Szembe kell néznünk azzal a félelmetes ténnyel, hogy a gyermek fejlődésében megnyilvánuló zavaroknak túlnyomó  részét a szülők, nevelők maguk okozzák tudatlanságukkal, helytelen bánásmódjukkal.

Soha nem a gyermek felelős a benne megnyilvánuló problémákért. Azok csak jelzik, hogy a lelkében zavar van. A lelki zavarok oka  pedig mindig  valamilyen hiány!!!

 

·     Ha a kisgyermek életéből hiányzott a meleg szeretet és a védettség érzése, ez később magányossághoz és félelemérzethez, valamint kapcsolatzavarokhoz, függőséghez, sőt határesetekben öngyilkossághoz is vezethet.

 

·      Aki  kezdeti éveiben nem tapasztalta meg a minden gonosz és jó fölött álló szeretetet, az maga sem tud majd szeretni. Szeretetet adni és elfogadni is saját tapasztalatok útján tanul meg az ember.

 

·     Ha az utánzás lehetősége hiányzott, ez a testi és egyéni fejlődés visszamaradottságához, a kitartás hiányához és egy örökös hajszoltság érzéséhez vezet.

 

·     A vallásos nevelés hiánya pedig a szilárd életalap és bátorság hiányához vezet és az önálló  meggyőződés kifejlesztésében okoz nehézségeket.